ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เรียงความชนะเลิศระดับประเทศในหัวข้อ \"อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวอนุธิดา แก้วสุข
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,13:33   อ่าน 958 ครั้ง
ชื่อผลงาน : \"สุดยอดคว้ารางวัล\" ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายวัชรินทร์ ทวีโชติ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,13:30   อ่าน 720 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ‪#‎คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์‬ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายวัชรินทร์ ทวีโชติ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,12:31   อ่าน 748 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นางสาวจินดารัตน์ สุดงาม,นางสาวกุนกัญญา หลงน้อย , นางสาวอนุธิดา แก้วสุข นักเรียนชั้นม.ปลาย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2558,12:36   อ่าน 853 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นางสาวจินดารัตน์ สุดงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ได้รับเรียงความรางวัลชมเชยระดับจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ \"รักพ่อคิดและทำตามคำพ่อสอน\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวจินดารัตน์ สุดงาม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,16:37   อ่าน 915 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นางสาวอนุธิดา แก้วสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คว้ารางวัลเรียงความชนะเลิศระดับจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ \"รักพ่อคิดและทำตามคำพ่อสอน\"
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,16:33   อ่าน 1004 ครั้ง