ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา/ ชุดขาว
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครูและรับน้องม.1และม.4
วันที่  8  มิิถุนายน  2560  ทางโรงเรียนศรีหนองกาววิทยสได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา/ชุดนักเรียน
20 ก.ย. 59 ถึง 21 ก.ย. 59 ประกวดนวัฒนกรรมโรงเรียน
 คณะกรรมการจากรัฐสภาแจ้งการเข้ารอบ10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เตรียมจัดนิทรรศการในวันที่ 20 -21 กันยายน 2559 ณ รัฐสภา พร้อมทั้งนำเสนอและตอบคำถามต่อคณะกรรมการ อาทิ คณบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากสถาบันนิด้า และคณะกรรมการจากรัฐสภา ร่วมให้กำลังใจกับโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาและตัวแทนที่จะเข้าตอบคำถามในครั้งนี้ด้วยนะคะ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
รัฐสภา/แต่งกายอย่างสุภาพ
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์