กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พัทธดนย์ ช้างสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอังคารธิดา หลินศรี
ครูอัตราจ้าง