ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
" นางสาวนันทกานต์ ลินทอง "
สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,13:34   อ่าน 149 ครั้ง