ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
" นายวัชรพล สมอเเข็ง "
สาขาดนตรีพื้นเมือง ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในโครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,11:50   อ่าน 150 ครั้ง