ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลนักเรียนพระราชการ
รงเรียนศรีหนองกาววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทกานต์ ลินทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ "รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564"  ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,11:36   อ่าน 285 ครั้ง