ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/ 2566 นำโดย นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการ นายชิตพล ปะนันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,14:41   อ่าน 22 ครั้ง