ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา นำโดยนายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการ
นายชิตพล ปะนันตา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๖ ทางโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น ความรัก ความอบอุ่นกับโรงเรียนมาโดยตลอด กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
+++ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม+++

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,16:44   อ่าน 24 ครั้ง