ภาพกิจกรรม
ทักษะการพูดสู่อาชีพ
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่าย"ทักษะการพูดสู่อาชีพ" โดยนายชิตพล ปะนันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญศาสตร์การพูด จัดอบรมตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 "สร้างแรงบันดาลสู่บันได" -นายวัชรินทร์ ทวีโชติ 
ฐานที่ 2 ปรับลุคใหม่ ใส่ใจบุคลิกภาพ -นางสาวนฤมล ขุนแก้ว  ฐานที่ 3"จากนักศึกษาสู่หมอลำมืออาชีพ" -นางสาวกิตติยาภรณ์ หิรัญอร 
ฐานที่ 4 "พูดสร้างมูลค่า" นางสาวอภิญญา อุ่นแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
+++คลิกดูภาพเพิ่มเติม+++
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,09:25   อ่าน 22 ครั้ง