ภาพกิจกรรม
ค่ายดาราศาสตร์ ปี 3

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศิลปะ ร่วมกันเปิดค่ายดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์
และศิลปะ 
ประจำปีการศึกษา 2565 "เปิดม่านหมอก หยอกลมหนาว คิดถึงดาว (ปี 3)" ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2565
ณ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น
+++ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม+++

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,11:08   อ่าน 35 ครั้ง