ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

    วันที่ 16  ธันวาคม 2565 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา โดยนายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชิตพล ปะนันตา รองผู้อำนวยการ
คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนอกาววิทยา ได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น (ศูนย์บ้านไผ่) 
โดยมี นายสุธี แก้วกระโทก, นายเสรี นามจำปา  และ นางสาวภณิตา ตาไข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียน ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,21:06   อ่าน 43 ครั้ง