ภาพกิจกรรม
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด "ศรีหนองกาวเกมส์" 14-18 พฤศจิกายน 2565
      โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา นำโดย นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชิตพล ปะนันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา  2565 "ศรีหนองกาวเกมส์" อาทิ  กรีฑา  เปตอง ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  14 - 18  พฤศจิกายน  2565 โดยมี นายณัฐพล  กลุ่มเหรียญทอง ส.อบจ.หนองสองห้อง เขต 2  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี
+++คลิกดูภาพเพิ่มเติม+++
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,11:23   อ่าน 22 ครั้ง