ภาพกิจกรรม
รองชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย ปีที่ 5
ผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย ปีที่ 5 "รูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย SKID MODEL" ได้รับรางวัลนวัตกรรม "ดีมาก" (รองชนะเลิศอันดับ 1) ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2563 ได้รับโล่จากประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,12:09   อ่าน 33 ครั้ง