ภาพกิจกรรม
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ทำพิธีราชสดุดี ลูกเสือ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:52   อ่าน 681 ครั้ง