ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักครู โดยวิธีตกลงราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.33 KB 146567
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 134.36 KB 146566
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 2/2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.41 KB 146462
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 1
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
>ประจำปีการศึกษา 2564 4
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 0