รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
  ตำบลสำโรง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-306422 เบอร์แฟกส์ 0-43-306422
Email : srinongkao2539@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :