รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ถนนหนองสองห้อง-บ้านไผ่   ตำบลสำโรง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-210642
Email : srinongkao2559@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :