ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “ศรีหนองกาวเกมส์ 58”
ด้วยโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  ศรีหนองกาวเกมส์  58”เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี  มีระเบียบวินัย  จึงจัดการแข่งขันขึ้น  ระหว่างวันที่  2  -  6  พฤศจิกายน  2558  ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,09:38   อ่าน 463 ครั้ง