รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษา หลุมนา (อ้อม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 9
อีเมล์ : Usalhum@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : แมรีกอท จิวเวลรี่ ประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง : Operater
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2559,20:28 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.199.9


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล