รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 14 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศรีแพ แก้วทุม (มดแดง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 24 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0862427397
อีเมล์ : sriphaekhaewtum@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนดล แสนพระ (โพด)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 13
ที่อยู่ : บริษัทฮิตาซิคอนซูมเมอร์โปรดักซั่นประเทศไทยจำกัด
เบอร์มือถือ : 0624939979
อีเมล์ : Thanadon_00@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพรรณ หล้าพรม (พอลลี่)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 104 ม.7 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0984490157
อีเมล์ : polly7772558@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจินดา วงษ์กัณหา (ตุ๊ดตู่)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 32 ม.3 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
เบอร์มือถือ : 0847885864
อีเมล์ : too_ss@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชลทิตย์ แววนา (หมู)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : หนองวัดป่า
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Chonlatitw098@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล ไสวงาม (แป๋ว)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 47หมู่8 บ้านโสกนาค ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 080-7999723
อีเมล์ : paew_mymaylody@hotmail. com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรศักดิ์ บุญโท (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
ที่อยู่ : บ้านหนองข่าลิ้น
เบอร์มือถือ : 0957965707
อีเมล์ : Far_1989@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษา หลุมนา (อ้อม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 72หมู่4ต.ดอนดั่งอ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น40190
เบอร์มือถือ : 0617576125
อีเมล์ : Usalhum@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลลี เผยผง (โบว์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 10 ม.8อ.หนองสองห้อง จะ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0981316246
อีเมล์ : Bo-wunlee@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พลวัฒน์ กาลาม (กุ้ย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 211ม.4ต.ด่านคล้าอ.โนนสูงจ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0857668533
อีเมล์ : Phon.la.wat.lam@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ทัศนันท์ สืบมงคล (อ้อ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 133หมู่8ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0618129123
อีเมล์ : tassanan79@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ทัศนันท์ สืบมงคล (อ้อ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 133หมู่8ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0618129123
อีเมล์ : tassanan79@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม